Pla Especial d'Ordenació


Aprovació de l'ampliació de la superfície del Parc inclòs al PEIN

 

ANUNCI: El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 9 d'abril de 2013 l'ampliació d'un 57,41% de la superfície del Parc de la Serralada Litoral, que s'inclou dins l'espai del Pla d'espais d´interès natural (PEIN) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, situat entre les comarques del Vallès Oriental i el Maresme. El Govern incorpora 2.700 noves hectàrees a les 4.700 actuals, de manera que la superfície protegida serà de 7.400. L'ampliació, que incorpora sectors adjacents d'alt valor natural, ecològic i social, respon a la demanda del territori.


Clica AQUÍ per consultar la publicació al DOGC.

 

Documentació i cartografia en preparació.

 


 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

 
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs va ser aprovat per acord del Govern el 25 de maig de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4154 de 15 de juny de 2004.
 
 
L'objecte del Pla especial és la delimitació definitiva d'aquest espai inclòs en el Pla d'espais d'interès natural, així com l'establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries per a l'adequada protecció del seu medi natural i del seu paisatge, d'acord amb els objectius formulats per aquest Pla especial.
 
El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu