Estatuts


 

El consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorcial públic de carácter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de régim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituír un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte