CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Fitxa tècnica


Superfície protegida: 2.086 ha

Superfície gestionada: 3.032 ha

Òrgan gestor: Consorci del Parc de la Serralada de Marina
 

 

Institucions que formen el consorci:

Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de:

 

Any de creació del consorci: 1996

Any d'aprovació del Pla Especial: 2002

 

Oficina del parc:
La Conreria.
Ctra. B-500, km 6
08391 Tiana
Horari: feiners de 9 a 14 h
Tel: 933 956 336
Fax 933 956 770
A/e: p.smarina@diba.cat