Fitxa tècnica


Superfície protegida: 3.157 ha

Òrgan gestor: Consorci del Parc de la Serralada de Marina

 

Institucions que formen el consorci:

 

Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de: 


Any de creació del consorci: 1996
 

Any d'aprovació del Pla Especial: 2002

 

Oficina del parc:

La Conreria.
Ctra. B-500, km 6
08391 Tiana
 

Horari: feiners de 9 a 14 h

Tel: 933 956 336

Fax 933 956 770

A/e: p.smarina@diba.cat