Òrgans de gestió


El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorciat públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte.


El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és integrat per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles.

 

 


Composició

 

Els òrgans de govern i gestió del Consorci són:

 • L'Assemblea General
 • La Presidència
 • La Vicepresidència

 

Assemblea General

És l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.


L'Assemblea General està integrada pels següents membres:

 • Dos representants  i dos suplents de la Diputació de Barcelona, designats lliurement per aquesta.
 • Dos representants i dos suplents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designats lliurement per aquesta.
 • Un representant i un suplent de cadascun dels Ajuntaments consorciats, designats lliurement per aquests.

 


El president i el vicepresident

 • El president i vicepresident de la Assemblea General ho seran també del Consorci.

 

Interventor delegat

 • L'interventor delegat de la Diputació de Barcelona

 

Secretària delegada

 • La secretària del Servei de Suport Jurídic Intern i Organismes de la Diputació de Barcelona

 

Assistents

 • El cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals
 • El cap de la Direcció del Parc de la Serralada de Marina

 

Actes de les reunions