CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Pla especial d'ordenació


El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina

 

El Pla especial es formula a l'empara dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística i de la Llei 12/85, de 13 de juny, d'Espais Naturals, pel que fa a la seva naturalesa d'instrument urbanístic de protecció, conservació i gestió d'un espai natural. També es fonamenta en allò que disposen les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità respecte als sòls qualificats com a Parc Forestal que s'inclouen en el seu àmbit.


L'objectiu del Pla especial que es formula s'emmarca en la tasca de protecció d'un espai natural de singular i especial valor paisatgístic i ambiental segons preveu tant la normativa urbanística com la normativa sectorial en matèria ambiental. Respecte a la majoria dels sòls considerats com a sistemes generals o aquells sòls classificats com a urbans o urbanitzables, el Pla especial es limita a fixar consideracions i indicacions paisatgístiques que els regulen des de la seva entrada en vigor, que esdevenen d'aplicació obligatòria, i que, en tot cas, han de recollir-se en els instruments de planejament que desenvolupin i executin les previsions del Pla General Metropolità en cadascuna de les qualificacions.


El Pla especial conté un seguit de propostes, amb caràcter d'avanç de pla, que han de servir com a base d'una futura modificació puntual del Pla General Metropolità, que tenen com a finalitat aconseguir una major coherència de les previsions del propi pla, en pretendre unificar al màxim les qualificacions existents en l'àmbit de manera que les previsions jurídiques s'adeqüin a la realitat.
 

La preservació i millora del patrimoni natural i cultural es fonamenta a partir d'actuacions en matèria de: vigilància i gestió del planejament, prevenció d'incendis forestals, conservació dels hàbitats i reforestació dels terrenys degradats.


El Pla especial també vol ser un suport per a les activitats econòmiques compatibles raó per la qual ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics. La creació d'infraestructures i serveis generals i el manteniment de les xarxes viàries és una activitat clau per garantir la bona gestió de l'espai natural. Finalment, es fomenta el coneixement de la muntanya i de l'educació ambiental. El seguiment dels paràmetres biològics i la implicació de la població local en activitats participatives afavoreix una perspectiva més global sobre l'evolució d'aquest instrument de planejament.


El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina va ser aprovat en el Ple de data 16 d'abril de 2002 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 3.642 de 24 de maig de 2002.

 

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació