Recomanacions


Respecteu les activitats agrícoles, ramaderes i forestals ja que són el mitjà de vida per a molts habitants d'aquest espai i el seu entorn.

 

No és permesa la circulació de vehicles, bicicletes i cavalls fora de les carreteres i les pistes d'ús públic. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins senyalitzats.

 

Gaudiu del parc tot conservant la riquesa natural i arquitectònica. Visiteu el parc amb seguretat.

 

Reduïu la velocitat del vostre vehicle quan circuleu pels camins autoritzats. La velocitat màxima de circulació per aquests camins i pistes és de 30 km/h per als vehicles motoritzats i 20 km/h per a les bicicletes.

 

Si heu d'aparcar, estacioneu el vehicle de forma que no impedeixi el pas per la pista. No aparqueu mai davant les cadenes o els tancaments de les pistes d'accés restringit a serveis i veïns.

 

Recordeu que és expressament prohibit fer foc i barbacoes a tot el parc, excepte en els llocs especialment habilitats i autoritzats.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu les papereres o els contenidors.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]

 

No és permesa l'acampada lliure.

 

No feu sorolls innecessaris. Respecteu la tranquil·litat, especialment als llocs de nidificació dels ocells.

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

La caça és regulada al parc. Els usos i activitats cinegètiques s'admeten en les àrees privades de caça, declarades com a tals per la Generalitat de Catalunya.