CAES

Parc de la Serralada de Marina

Navegació

Bones pràctiques per visitar el Parc durant la pandèmia per Coronavirus


Seguim en estat d'alama sanitària al Parc de la Serralada de Marina

Quan sortiu a passejar o fer esport, respecteu les distàncies, horaris i no oblideu les recomanacions sanitàries i normatives durant la vostra estada al Parc de la Serralada de Marina.

Foto: Arxiu Parc de la Serralada de Marina

Visiteu el Parc amb seguretat!

  • Procureu caminar sempre per senders o camins clarament marcats o senyalitzats.
  • Porteu calçat adient, aigua, roba còmoda i d’abric, així com una gorra, ulleres de sol i protecció solar, si s'escau.

Cuideu el patrimoni natural i cultural!

  • Tingueu cura de les plantes i dels arbres i no arrenqueu flors ni fulles. No deixeu petja del vostre pas i contribuïu al manteniment de la biodiversitat.
  • Respecteu el ric patrimoni cultural del Parc. 
  • Emporteu-vos els residus que genereu durant la vostra activitat i recicleu-los.

Ús de la bicicleta

  • Feu cas dels senyals. Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada. 
  • Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties. Per pistes, la velocitat màxima és de 20 km/h.
  • Per causes justificades, en determinades zones del Parc la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.

Animals de companyia

  • Els propietaris dels animals domèstics sou els responsables que la seva conducta no pertorbi l’activitat dels habitants del Parc ni de la resta de visitants, especialment a prop d'una masia o d'un ramat.
  • Recolliu els excrements que els vostres animals depositin a la via pública

Protegir la natura, és protegir la nostra salut!

Recomanacions


  La presència i l’activitat humana han deixat un conjunt de manifestacions arquitectòniques i artístiques al llarg del temps. Cal respectar aquest ric patrimoni cultural.

  Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes, ja que són el mitjà de vida de molts dels habitants del parc.

  Els aprofitaments forestals són activitats tradicionals a la majoria dels parcs. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs.

  Respecteu la natura i la tranquil·litat de l’entorn. Cal evitar sorolls innecessaris.

  La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Si coincidiu amb una batuda de senglar, cal que respecteu la senyalització i no us allunyeu dels camins.

 

 

 

  La circulació de cavalls s’ha de limitar a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

  Si hi ha risc de neu o ha nevat, consulteu l’estat de les carreteres i pistes a la pàgina web del parc. Conduïu amb precaució, respecteu els senyals i les indicacions dels guardes i dels informadors.

  L’acampada lliure no és permesa en cap de les seves modalitats, incloses les autocaravanes. Tot i això, consulteu quins són els càmpings i les àrees d'acampada (a l'interior o als entorns dels parcs) on sí es pot acampar.

  Per protegir les poblacions de fauna autòctona, està prohibit alliberar animals de companyia o forans que les puguin desplaçar del seu hàbitat.

  El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refugi i aliment a moltes espècies animals. És protegit per la llei i la recol·lecció, tant de l’arbre com de les seves parts, és penalitzada.

  El rocam dels parcs és protegit i no és permès ni alterar-lo ni extreure'l.


  Si colliu bolets, no malmeteu el bosc utilitzant eines o furgant la terra. (Consulteu aquí les recomanacions)

 

 

 

 


  Les castanyes i les pinyes, constitueixen l’aliment de diverses espècies animals, a més de ser un recurs econòmic per als propietaris forestals. Colliu-ne amb moderació i sempre amb l’autorització dels propietaris. (Consulteu aquí les