CAES

Parc del Castell de Montesquiu

Navegació

Òrgans de gestió


L'òrgan de gestió i participació del Parc del Castell de Montesquiu és el Consell Coordinador, constituït amb data 28 de maig de 1986. Està format per dos representants de la Diputació de Barcelona, presidència i vicepresidència, dos representants de la Generalitat de Catalunya amb competències sectorials vinculades amb el desenvolupament del Pla especial, així com també els alcaldes dels municipis del parc. Per acord del Consell Coordinador de data 11 de novembre de 1999, es convida a participar a les reunions a l'alcalde de Vidrà, amb veu però sense vot.


Diputació de Barcelona

  • El president de la Diputació de Barcelona
  • El diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

  • Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  • Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Ajuntaments representats en el Consell Coordinador

  • Alcalde de Montesquiu
  • Alcalde de Sant Quirze de Besora
  • Alcalde de Santa Maria de Besora
  • Alcalde de Sora
  • Alcalde de Vidrà (ajuntament convidat)
El gerent de Serveis d'Espais Naturals (DB), que actua com a secretari.

Actes de les reunions


Actes del Consell Coordinador

Actes de la Comissió Executiva

interest

Mapa del Parc

Mapa del Montesquiu

Desplegable del Parc

Punts d'interès

Descarrega't el desplegable del Parc [cat, es, en, fr]