Recomanacions


L'agricultura i la ramaderia són el mitjà de vida de molts habitants d'aquest espai. Respectem la seva feina.

 

El manteniment i la millora del patrimoni natural i cultural és responsabilitat de tothom.

 

La caça és regulada, com una activitat tradicional, amb la finalitat de preservar la fauna característica.

 

La presència i l'activitat humana a l'entorn del Castell de Montesquiu han deixat tot un seguit de manifestacions al llarg del temps: el castell i els seus jardins, esglésies, masies, camins, marges, etc. que constitueixen un ric patrimoni cultural que cal conservar.

 

Respecteu tots els elements que configuren el paisatge. Recordeu que cal que el preservem per a les generacions futures.

 

El Parc del Castell de Montesquiu és un indret idoni per practicar esports a l'aire lliure i per conèixer-ne millor el patrimoni natural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins. Visiteu el parc amb seguretat.

 

Només podeu acampar dins l'àrea destinada a aquest ús.

 

El boix grèvol és una espècie protegida per la Llei i la seva recol·lecció és prohibida. Respecteu la vegetació.

 

Recordeu que és expressament prohibit fer foc en tot el parc.

 

No és permesa la circulació de vehicles fora de les carreteres i les pistes d'ús públic. Respecteu els senyals i les indicacions.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Deixeu-les a les papereres del parc o als contenidors dels pobles propers.

 

Si colliu bolets, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]

 

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

interest

Mapa del parc

Mapa del Montesquiu