Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2020-21
Data de publicació: 18/03/2020
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 06/07/2020
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dimarts 2 de juny del 2020 i finalitza el dilluns 6 de juliol del 2020. Per a dubtes i aclariments, podeu posar-vos en contacte a través de la bústia ot.parcsn@diba.cat.

Per evitar la propagació del coronavirus Covid-19, com a mesura preventiva e..xtraordinària el registre presencial de la Diputació de Barcelona romandrà temporalment tancat. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

Un cop acabi el període de confinament que reclamen les autoritats governatives amb motiu del coronavirus Covid-19, les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu. 


Documents addicionals:

interest

Mapa del Parc

Mapa del Montesquiu