Recomanacions


L'agricultura i la ramaderia són el mitjà de vida de molts habitants d'aquest espai. Respectem la seva feina.

 

La propietat de la terra en el parc és majoritàriament privada però la conservació del patrimoni natural i cultural és responsabilitat de tots.

 

L'aprofitament racional del bosc és una de les activitats econòmiques més tradicionals del massís. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i per la normativa del parc.

 

La caça al massís és regulada amb la finalitat de mantenir la fauna que el caracteritza.

 

El Montnegre i el Corredor és un indret idoni per practicar esports a l'aire lliure i per conèixer millor el nostre patrimoni natural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins. Visiteu el parc amb seguretat.

 

Respecteu tots els elements que configuren el paisatge del parc. Recordeu que cal que el preservem per a les generacions futures.

 

La presència i l'activitat humana han deixat tot un seguit de manifestacions arquitectòniques i artístiques: esglésies, castells, masies, camins, marges de conreus, etc. que constitueixen un patrimoni cultural d'una gran riquesa que hem de conservar.

 

Només podeu acampar dins les àrees destinades a aquest ús.

 

Reduïu la velocitat del vostre vehicle quan circuleu pels camins del parc.

 

El boix grèvol és una espècie protegida per la Llei i la seva recol·lecció és penalitzada.

 

Recordeu que és expressament prohibit fer foc al parc, excepte en les zones on és expressament permès.

 

No és permesa la circulació de vehicles fora de les carreteres i les pistes d'ús públic. Respecteu els senyals.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Deixeu-les a les papereres del parc o als contenidors dels pobles propers.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]

 

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.