L'agricultura al delta del Llobregat

Data: 07/01/2011

Lloc: Parc Agrari del Baix Llobregat

Autor vídeo: Ormobook

Productor: Diputació de Barcelona

Descripció:

http://www.diba.cat/parcs/itineraris/

Durada: 03:18