Organització de seminari


 

Arc Llatí
Grup temàtic Territori i Desenvolupament Sostenible
Comissió de Treball d'Espais Naturals Protegits

Comitè organitzador:

 

Josep Mayoral
Diputat-president de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Comissió de treball d'Espais Naturals Protegits

Andres Alcántara
Coordinador de Relacions a Espanya
UICN

Purificació Canals
Presidenta de Depana i
Vice-presidenta de la UICN

Manel Canes
Cap de la Unitat de Suport a la Informació de la Direcció de Serveis de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Carles Castell
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Martí Domènech
Coordinador de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Octavi de la Varga
Secretaria tècnica de l'Arc Llatí
Gabinet de Relacions Internacionals
Diputació de Barcelona

Marià Martí
Gerent del Consorci del Parc de Collserola
Secretari general de Fedenatur

Vicenç Sureda
Assessor de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Coordinador del seminari:

Vicenç Sureda
Assessor de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona
 suredaov@diba.cat

Suport a la organització:

Unitat de Suport a la Informació
Direcció de Serveis de l'Àrea d'Espais Naturals
Diputació de Barcelona
 xarxaparcs@diba.cat

Manel Canes, coordinació de continguts i comunicació
Pilar Cantero, coordinació de logística i atenció als participants
Assumpta Górriz, webmaster i atenció als participants
Cristina Bujan, secretaria i atenció als participants
Pilar Cervelló, atenció als participants

Secretaria Tècnica:

FEDENATUR
 contact@fedenatur.org

Teresa Pastor
Víctor Bonet

interest