CAES

Natura 2000 a l'Arc Llatí

Navegació

Participants i assistentsAlcántara, Andrés

IUCN - med.
Coordinador de Relaciones en España
 andresalcantara@iucn.org


Badia, Aleix

Parc Natural de Monserrat. Generalitat de Catalunya
Coordinador de Relaciones en España
  abadia@gencat.net


Baldi, Miquel

Generalitat de Catalunya
Cap de l'oficina comarcal del Vallès Occidental
  mbaldi@gencat.net


Barli, Federico

Provincia di Spezia
Assessore
  barli.federico@provincia.sp.it


Barré, Marc

Biotope
Chef de projet N2000
  mbarre@biotope.fr


Bisbal, Ramon

Parc Natural de Monserrat. Generalitat de Catalunya
Director
  patronat.presidencia@gencat.net


Boncompte, Isabel

Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya
Subdirectora general de Protecció de la Biodiversitat
  wiboncompte@gencat.net


Bonet, Víctor

Fedenatur
  victor.bonet@fedenatur.org


Bota, Gerard

Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya
Investigador de l'Àrea de Biodiversitat i Coordinador d'estudi i conservació d'espais estèpics i agraris
  gerard.bota@ctfc.es


Botey, Eduard

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Director del Parc del Castell de Montesquiu
  boteype@diba.cat


Breton, Françoise

Departament de Geografia - Universitat Autònoma de Barcelona / Centre Thématique Européen Environnement Terrestre
Professora titular / Vicegerent
  francoise.breton@uab.es


Bujan, Cristina

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
  bujancc@diba.cat


Calafí, Joaquim

Consorci del Parc de Collserola
  jcalafi@parccollserola.net


Calvi, Cristina

Provincia de Alessandria
Professora titular / Vicegerent
  cristina.calvi@provincia.alessandria.it


Canals, Purificació

Departament de Geografia - Universitat Autònoma de Barcelona / Centre Thématique DEPANA / IUCN
Presidenta / vicepresidenta
  pcanals@depana.org


Canes, Manel

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
  canesjm@diba.cat


Cantero,Pilar

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
  canteroap@diba.cat


Carrera, David

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
  carreradb@diba.cat


Castell, Carles

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
  castellpc@diba.cat


Cimini, Nicola

Parque nacional de Majella
Direttore Generale
  info@parcomajella.it


Concetto, Bellia

Ente Parco Etna
President
  luciano.signorello@parcoetna.it


Dartois, Olivier

Biotope
Responsable Life
  odartois@biotope.fr


de la Varga, Octavi

Arco Latino
Secretaría Permanente Arco Latino
  vargamo@diba.es


Diez, Emmanuelle

Conseil General du Gard
Chef du Service Environnement
  diez_e@cg30.fr


Domènech, Martí

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Coordinador
  domenechmm@diba.cat


Ducoli, Vittorio

Parco dell'Adamello
Direttore
  direttore@parcoadamello.it


Enjuanes, Antonio

Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca - DG Desenvolupament Rural - Generalitat de Catalunya
Subdirector General d´Infraestructures
  aenjuanes@gencat.net


Esteban, Juli

Departament. de Política Territorial i Obres Públiques - Generalitat de Catalunya
Director de Programa de Planejament Territorial
  juli.esteban@gencat.net


Estrada, Ricard

Parc Agrari de Sabadell
Director
  restrada@ajsabadell.es


Fabbri, Laura

Agriconsulting spa
Dirigente Area Ambiente
  l.fabbri@agriconsulting.it


Fernández de Tejada, Antonio

Dirección General de Vida Silvestre - Ministerio de Medio Ambiente
Jefe del área de Espacios Naturales
  aftejada@mma.es


Ferragut, Antoni

Consell de Mallorca
Cap del Servei de Medi Ambient
  aferragut@conselldemallorca.net


Ferro, Antonio

Provincia di Messina
Assessore Aree Protette
  a.ferro@provincia.messina.it


Fusilli, Matteo

Federparchi
Presidente
  segreteria.federparchi@parks.it


Gambino, Roberto

Dipartimento Interateneo Territorio - Univ. politécnica de Torino
Jefe centro documentación europea de parques
  roberto.gambino@polito.it


Gareri, Vincenzo

Provinzia de Savona
Dirigente
  info@provincia.savona.it


Genta, Paolo

Provinzia de Savona
  info@provincia.savona.it


Girani, Alberto

Parco de Portofino
Direttore
  direttore@parcoportofino.it


Giuntarelli Paolo

RomaNatura
Direttore
  giuntarelli@romanatura.roma.it


Górriz, Assumpta

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
  gorrizfa@diba.cat


Grau, Montserrat

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Gerent del Parc de la Serralada Litoral
  p.slitoral@diba.cat


Grau, Salvador

Departament de Medi Ambient i Habitatge - Generalitat de Catalunya
Cap del Servei de Planificació i Gestió de l'entorn natural
  wsgrau@gencat.net


Graziano, Giuseppe

Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte
Commissario Straordinario
  enteparcoaspromonte@tin.it


Guzzini, Mariano

Federparchi
Componente Consiglio Direttivo
  mariano.guzzini@parks.it


Houssard, Claudie

Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon
Directrice
  cen-lr@wanadoo.fr


Jiménez, Javier

Pangea Consultores S.L.
Director Gerente
  javier.jimenez@pangea21.com


Lai, Luigi

Provincia Ogliastra
Assessore Ambiente
  seccifrancesca@tiscali.it


Luna, Gonçal

Gaia Estudis Ambientals
Gerent
  selenegaia@terra.es


Luque, Ramon

Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya
Director General de Medi Natural
  elena.solernou@gencat.net


Martí, Marià

Consorci del Parc de Collserola / Fedenatur
Director Gerent / Secretari General
  mmarti@parccollserola.net


Mayals, Jordi

Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca - DG Desenvolupament Rural - Generalitat de Catalunya
  jmt@regseda.com


Mayoral, Josep

Diputació de Barcelona - Area d'Espais Naturals
Diputat President
  mayoralaj@diba.cat


Meunier, Charlotte

Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes
Chargée Mission Natura 2000
  charlotte.meunier@pyreneescatalanes.fr


Montasell, Josep

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Director del Parc Agrari del Baix Llobregat
  montaselldj@diba.cat


Moreno, Saturnino

Diputación de Málaga
Responsable de la Agenda 21
  coordinacion@agenda21malaga.org


Múgica, Marta

Europarc - España
Coordinadora técnica
  martamugica@europarc-es.org


Murgia, Noemi

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
  mugiafn@diba.cat


Nicoletti, Antonio

Legambiente
Responsabile nazionale aree protette e territorio
  a.nicoletti@mail.legambiente.com


Paglialunga, Sergio

Migliarino-S.Rossore
Direttore
  parco@sanrossone.toscana.it


Paladino, Angelo

Provinzia de Salerno
Assesore a l´ambiente
  ageas@libero.it


Parde, Jean-Michel

AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées)
Chargé d'études
  aremip@wanadoo.fr


Pascual, Conchita

Diputació de Tarragona
  conchitapascual@yahoo.es


Paül, Valerià

Universitat de Barcelona
  vpaulcar@hotmail.com


Penna, Renzo

Provincia de Alessandria
Consejero Medio Ambiente
  renzo.penna@provincia.alessandria.it


Pérez de Pedro, Pau

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Tècnic assessor
  perezpp@diba.cat


Perpinyà, Josep

Fedenatur
President
  perpinapj@stjust.diba.es


Perrigot, Jean-Jaques

Conseil général du Gard
Directeur général adjoint 'Développement territorial'
  perrigot_j@cg30.fr


Pintos, Rosario

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía - Junta de Andalucía
Directora General
  dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es


Pirastru, Jean-Michel

Agence publique du Massif des Alpilles
Chargé de mission
  jmp.agencepubliquemassifalpilles@wanadoo.fr


Puccio, Giuseppe

Provincia di Alessandria
Dirigente
  giuseppe.puccio@provincia.alessandria.it


Puigpelat, Josep

Unió de Pagesos de Catalunya
Responsable de Relacions Institucionals. Medi Ambient i Aigua. Sectors porcí, forestal i tòfona
  info@uniopagesos.org


Rasche, Quique

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Cap de la Direcció Territorial Oriental, Oficina Tècnica de Parcs Naturals
  rascheve@diba.cat


Roces, Jordi

Fundació Territori i Paisatge
  laura.pujol@fundtip.com


Roda, Raimon

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Oficina Tècnica d'Acció Territorial
  rodanr@diba.cat


Roget, Xavier

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Cap de la Direcció Territorial Occidental, Oficina Tècnica de Parcs Naturals
  rogetpj@diba.cat


Salinas, Maria Isabel

Parlamento Europeo
Eurodiputada
  misalinasgarcia@europarl.eu.int


Santana, Carles

Govern Balear. P. Natural de s'Albufera des Grau
Director
  carlessantana@yahoo.es


Siri, Carla

Provinzia de Savona
Assessore Educazione Ambientale
  info@provincia.savona.it


Sparla, Maria Pia

Parco Agricolo Sud Milano
  mp.sparla@provincia.milano.it


Sureda, Vicenç

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Assessor Tècnic
  suredaov@diba.cat


Terricabras, Ramón

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
  terricabrasmr@diba.cat


Thauront, Marc

Ecosphere
Directeur
  ecosphere@ecosphere.fr


Torres, Concepción

Generalitat Valenciana. Parque Natural de La Mata-Torrevieja. Consellería de Territorio y Vivienda. Planificación y Ordenación Territorial
Directora - Conservadora
  torres_consae@gva.es


Valbonesi, Enzo

Servizio parchi e risorse forestali - Regione Emilia Romagna
Direttore
  evalbonesi@regione.emilia-romagna.it


Vanpeene-Bruhier, Sylvie

CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement)
  sylvie.vanpeene@cemagref.fr


Velasco, Lluís

Àrea d'Espais Naturals - Diputació de Barcelona
Director del Parc de la Serralada de Marina
  p.smarina@diba.es


Vérhilac, Yves

Atelier Technique des Espaces Naturels
Directeur
  yves.verilhac@espaces-naturels.fr


Vidal, Inmaculada

Parc Natural del Montgó - Generalitat Valenciana
Directora - Conservadora
  vidal_inmpeny@gva.es


Vincent, Laure

Biotope
Responsable departement International
  lvincent@biotope.fr


Wolff, Gerard

Conseil General du Gard
Chef du Service des Aux., Stratégies et Prospectives
  gwolf@cg34.fr


Woodsworth Simon

Conservatoire Espaces Naturels Languedoc Roussillon
Chef du Service des Aux., Stratégies et Prospectives
  cen-lr@wanadoo.fr 

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació