Fitxa tècnica


Superfície protegida: 608 ha


Òrgan gestor: Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona


Ajuntaments:


Any d'aprovació del Pla Especial: 1992


Director del Parc: Santi Llacuna Claramunt


Oficina del Parc: Ctra. de Rat Penat a Plana Novella, km 3,5, 08870 Sitges


Correu postal: Carrer Mediterrani, 08850 Gavà


Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h


Tel. 935 971 819


Fax 935 970 892


A/e: p.olerdola@diba.cat


El Parc d'Olèrdola es gestiona conjuntament amb el Parc del Garraf.

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola