Informes de gestió


En aquest apartat hi trobareu parcialment reproduit el material que s'ha fet servir de suport per a les presentacions dels informes periòdics de gestió en les reunions de l'Òrgan de Gestió del parc. Cal tenir present, doncs, que sense l'acompanyament de les explicacions verbals fetes a les reunions, en molts casos pot resultar difícil la interpretació completa d'aquest material il·lustratiu. Tot i així, hi ha imatges, esquemes, taules gràfics, etc, que poden resultar d'utilitat, i per aquest motiu s'han incorporat a la web.

 

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola