Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola


El Pla especial del protecció de medi físic i del paisatge de l'espai natural d'Olèrdola va ser aprovat en data d'11 de novembre de 1992 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1.672 de 20 de novembre de 1992. Ha estat modificat en data de 2 de desembre de 1997 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 2.562 de 22 de gener de 1998.


El text normatiu que us oferim en aquesta secció té únicament càracter informatiu

 

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola