Recomanacions


La propietat de la terra en el parc és en la seva major part privada, però el manteniment i la millora d'aquest patrimoni és responsabilitat de tothom.

 

L'agricultura és el mitjà de vida d'alguns dels habitants d'aquest espai i dels voltants. Respecteu la seva feina.

 

La caça és regulada amb la finalitat que se'n faci un aprofitament sostenible i garanteixi el manteniment de les poblacions faunístiques que caracteritza el parc.

 

El parc és un indret idoni per practicar esports a l'aire lliure i per conèixer millor el patrimoni natural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins. Visiteu el parc amb seguretat.

 

La circulació de vehicles amb motor, bicicletes i cavalls no és permesa fora de les pistes d'ús públic. Respecteu-ne els senyals.

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

Utilitzeu les àrees d'aparcament que trobareu a de la xarxa viària.

 

La presència i l'activitat humana han deixat tot un seguit de manifestacions arquitectòniques i artístiques: muralles, masies, esglésies, marges, camins, etc. que constitueixen un patrimoni cultural d'una gran riquesa que hem de conservar.

 

La presència i l'activitat humana han deixat tot un seguit de manifestacions arquitectòniques i artístiques: muralles, masies, esglésies, marges, camins, etc. que constitueixen un patrimoni cultural d'una gran riquesa que hem de conservar.

 

El margalló és una espècie protegida per la Llei i se'n penalitza la recol·lecció.

 

Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. Recordeu que és una espècie protegida i que la seva captura i tinença són sancionades per la Llei.

 

Practiqueu l'escalada amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos.

 

El rocam del massís del Garraf també és protegit. No es permet alterar-lo ni extreure'l.

 

Recordeu que és expressament prohibit fer foc i barbacoes en tot el parc.

 

No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. Utilitzeu les papereres o els contenidors que trobareu en diferents indrets del parc.

 

Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. Consells per collir bolets [PDF]

 

interest

Mapa del parc

Mapa d'olerdola