CAES

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Normativa


Marc jurídic

 

Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

 

El Pla especial del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac va ser aprovat en data 24 de juliol de 1972 i publicada la seva aprovació en el BOE núm. 87 d'11 d'abril de 1973.


Posteriorment, l'àmbit d'ordenació, el massís de Sant Llorenç i la serra de l'Obac, va ser declarat parc natural pel Decret 106/1987 de 20 de febrer de 1987 i publicada la seva modificació en el DOGC núm. 827 d'10 d'abril de 1987.


A partir del 1994 i a petició de diversos ajuntaments, la Diputació de Barcelona va iniciar una modificació del Pla especial, que en va comportar una notable ampliació. La seva aprovació definitiva va ser publicada al DOGC número 2721 del 9 de setembre de 1998

 

Declaració del parc natural