CAES

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Pla d'ús públic


PresentacióL'ús públic és un dels grans eixos de gestió dels espais naturals inclosos dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ja que és un tema clau per a la dinamització dels municipis de l'espai protegit. Però també cal tenir en compte que l'ús social dels espais té un impacte sobre el medi natural. Per aquest motiu, en el marc del conveni signat amb l'Obra Social 'la Caixa', la Diputació de Barcelona ha engegat la redacció del Pla d'ús públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Aquest pla pretén ser un instrument que serveixi per a ordenar totes les activitats en el lleure que es desenvolupen dins el Parc, alhora que és una eina per al desenvolupament socioeconòmic dels municipis que l'integren.


Els principals objectius del Pla són:

 • Identificar la situació actual d'oferta dels equipaments i serveis d'ús públic  en el Parc Natural de Sant Llorenç i el seu entorn.
 • Identificar la demanda que es produeix per part dels visitants.
 • Analitzar l'encaix i correspondència entre la oferta i la demanda.
 • Descriure els principals recursos turístics del Parc.
 • Posar de manifest els principals impactes (socials, econòmics i ecològics) que produeix l'ús públic sobre el Parc Natural.
 • Analitzar els agents implicats en la gestió de l'ús públic i la seva articulació executiva.
 • Proposar un model d'ús públic en el Parc que regeixi la gestió futura.
 • Establir els criteris bàsics i orientacions del model d'ús públic desitjable per aconseguir la compatibilitat amb els recursos naturals.
 • Planificar la infraestructura necessària per a la seva recepció.
 • Ordenar els accessos al Parc i les activitats que es realitzen dins el Parc.
 • Proposar els programes i actuacions necessàries.

Aquest pla és una oportunitat per a què el conjunt del Parc i la gestió de l'ús públic es faci de forma conjunta en tot el seu àmbit per tal de donar una oferta coherent i estructurada i que satisfaci la demanda.

Per aquest motiu, s'ha obert un procés de participació pública en la que els Ajuntaments dels municipis del Parc i els membres de la comissió consultiva, podran aportar informació i realitzar esmenes sobre els documents del Pla i treballar de forma conjunta per a idear el futur de l'ús públic dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Diagnosi del PlaLa memòria provisional del Pla d'ús públic del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, conté una descripció de les principals dades d'ús públic disponibles en el Parc i també de les principals conclusions de diagnosi que se'n poden extreure.


La informació s'estructura en dos grans blocs:


A. Antecedents i contextualització


En aquest apartat es pot consultar un primer marc d'introducció del Parc i el medi que l'envolta, així com el marc normatiu del Pla i la metodologia de la seva realització. En el capítol A3 s'exposa el marc conceptual de l'ús públic en espais naturals.B. Diagnosi


En aquest apartat s'exposen les principals bases i conclusions de l'anàlisi i diagnosi de la oferta, que es complementen amb les de la demanda, capítols B1 i B2. Pel que fa a l'aportació socioeconòmica de l'ús social sobre els municipis propers al Parc, l'impacte es desgrana en el capítol B3. I en el capítol B4 els possibles efectes de l'ús públic i el possible impacte ambiental de les activitats, així com la valoració de la capacitat de càrrega ambiental del Parc. Finalment en el capítol B5 s'apunten les principals conclusions que deriven en els objectius d'ús públic, capítol B6

Ordenació i proposta


En el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac la gestió del seu ús públic ha de caminar per tal d'arribar a tenir un Parc on es garanteixi la compatibilitat de la conservació dels seus valors naturals i culturals amb l'ús i gaudi del parc, i on el lleure es desenvolupi de forma ordenada i permeti la posada en valor del patrimoni natural. Així doncs l'educació ambiental hi ha de tenir un paper important i cal implicar als visitants i als municipis del Parc en la conservació de la natura. Per aconseguir-ho el Parc ha de tenir uns equipaments de qualitat, preparats per a rebre els visitants i per a reduir-ne el seu possible impacte negatiu sobre el medi.

La gestió de l'ús públic serà encaminada per tal que interfereixi el mínim possible en la conservació del patrimoni natural i els valors del Parc. Així doncs es treballarà per reduir la pressió en els espais més visitats i fins i tot sobrefreqüentats i paral·lelament per condicionar els espais freqüentats per tal de minimitzar i corregir el seu impacte.


De forma general es treballarà en la descentralització dels accessos i per aconseguir que part dels visitants que entren per l'eix central de Matadepera, Mura i Talamanca accedeixi per les carreteres més perifèriques amb l'objectiu d'aconseguir una descentralització de la visitació i una reducció de la sobrefreqüentació de la zona central.

Com a criteri prioritari cal la promoció d'un servei de transport públic útil i de qualitat per a fomentar el seu ús entre els visitants.

Paral·lelament la xarxa d'equipaments del Parc ha de treballar per donar un servei al visitant del Parc i oferir un sistema d'acollida de qualitat en el que es treballi per a l'educació ambiental i la sensibilització del visitant cap a la conservació dels valors naturals en general.

Els equipaments del Parc proporcionaran les instal·lacions i activitats necessàries encaminades a augmentar els coneixements dels seus visitants sobre el patrimoni natural i els seus valors i per tal d'augmentar la seva sensibilitat cap a la necessitat de conservació.

A continuació s'exposen els documents de la proposta. En el document Ordenació es pot trobar els principals criteris d'ordenació, esbossats en el text d'aquesta web i l'encaix normatiu del Pla d'ús públic. En l'apartat Zonificació hi ha les principals zones d'ús públic i les seves estratègies zonals. Les propostes de gestió i ordenació per a programes d'actuació (accessos, informació, educació ambiental, etc.) es troba inclòs en l'apartat Programes proposta, i va acompanyat pel document Resum de les actuacions. Finalment, en el document Revisió s'inclou el procés de revisió del document.

Ordenances d'ús públic

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac és un espai per a l'ús públic de responsabilitats, on es fomenta que el visitant actuï d'acord amb el valor i la fragilitat de la natura i amb el respecte que mereix el patrimoni natural, històric i arquitectònic que es troba en ell .

L'objectiu genèric de les presents Ordenances d'ús públic és l'establiment de les garanties necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural, així com l'exercici de les activitats econòmiques admeses, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que siguin compatibles en l'àmbit del Parc.

Mapes


Als següents enllaços podeu visualitzar i descarregar-vos la cartografia provisional relacionada amb el Pla d'ús públic en formats PDF i JPG. Els mapes en format PDF han estat preparats per imprimir en DIN-A3 a escala indicada en cada un d'ells. Els mapes en format JPG es poden imprimir en DIN-A1

Mapes de diagnosi

Mapes en format PDF
Mapes en format JPG

Mapes de proposta d'ordenació

Mapes en format PDF
Mapes en format JPG

Catàleg d'equipaments


El Marquet de les Roques. Autor: XPN

Un dels principals eixos de l'ús públic dins el Parc són els equipaments d'acollida dels visitants. En el Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac s'hi troben punts d'informació, centres d'informació, centres de visitants, entre d'altres.

En el catàleg d'equipaments es fa un recull dels seus equipaments i es dóna la seva principal informació.

Oficina del Parc

Centres d'informació

Centres de visitants

Punts d'informació

Centres de documentació

Àrees d'esplai

Inventari de camins


Seguint un itinerari. Autor: Manel Canes

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac és un espai pers amb diferents problemàtiques d'accés motoritzat al medi natural que cal regular i ordenar per tal de fer-les compatibles amb la realitat social i garantir la conservació dels excepcionals valors ambientals del patrimoni natural, cultural i paisatgístic del Massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Davant aquesta situació existent, el Pla d'ús públic proposa la redistribució de visitants, tant dels que accedeixen a peu com amb vehicle motoritzat, treballant per aconseguir disminuir els visitants dels espais més freqüentats (Coll d'Estenalles, Montcau, La Mola)

El Pla d'accessos que proposa el Pla d'ús públic es basa en la promoció d'un model respectuós amb l'entorn i sempre que sigui possible cal la utilització de mitjans no agressius, com anar a peu o el transport públic. Pel que fa a l'accés motoritzat i en relació als objectius comentats proposa la ordenació d'una xarxa de camins rurals que permeti unir els diferents nuclis dels municipis del Parc. Aquesta xarxa, la Xarxa bàsica d'ús públic, té l'objectiu d'anar més enllà dels límits del Parc Natural, i intenta desviar la circulació existent dins el Parc cap a espais més perifèrics dins els municipis que en formen part.

La recopilació de la informació pretén donar la informació sobre els camins disponibles en els inventaris comarcals dins els municipis del Parc així com la regulació legal actualment vigent per tal de facilitar les tasques per a la definició d'aquesta xarxa de camins rurals que ha de servir per a desviar la circulació existent dins el Parc cap a espais més perifèrics.

Així doncs a continuació es fa un resum de les principals implicacions de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998 que la desenvolupa i la Xarxa bàsica de vies i camins del Pla especial del parc natural. Paral·lelament es realitza el treball cartogràfic necessari de recopilació de la informació dels inventaris comarcals de camins per a facilitar el treball de creació Xarxa bàsica d'ús públic d'accés al Parc.

Documents

Cartografia de la Xarxa bàsica d'ús públic

Mapa en format pdf

Mapa en format jpg

Síntesi del Pla


Proposta ordenació

Per tal de facilitar la lectura del Pla es proposa un document de síntesi en el que s'inclou breument la diagnosi del Pla, els criteris d'ordenació i els objectius i actuacions dels programes de proposta.

L'objectiu d'aquest document és facilitar la participació de les entitats i ajuntaments implicats en el procés.

Contacte


Informadors atenent un punt d'informació. Autor: XPN

Si us plau, podeu fer arribar els vostres comentaris a la següent adreça electrònica:

A/e: p.santllorenc@diba.cat

Moltes gràcies per la vostra participació.

interest

Mapa de Sant Llorenç

Mapa de Sant Llorenç

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació