Pla director del Monestir de Sant Llorenç del Munt


Pla director del Monestir de Sant LlorençEl Pla Director del Monestir de Sant Llorenç del Munt constitueix un document estratègic l’objectiu del qual és concretar els objectius de gestió del Conjunt Monumental del Monestir de Sant Llorenç del Munt, del seu entorn i dels seus accessos, i definir les actuacions necessàries per assolir-ne la consecució.

Les determinacions del PDCMEA seran d’aplicació sens perjudici de la normativa vigent del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Els objectius genèrics del Pla es resumeixen en els següents:

  • Millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’equipament, de les funcions que exerceix i dels serveis que presta.
  • Ordenar i gestionar l’accessibilitat al cim.
  • Fer difusió de les actuacions i valorar la consecució dels objectius marcats.

El conjunt monumental del Monestir de Sant Llorenç del Munt està localitzat al cim del que es coneix com La Mola (1.103 m). L’immoble fou declarat Monumento Histórico-Artístico l’any 1.931 i consta al registre de patrimoni de la generalitat de Catalunya com BCIN (núm. registre 158- MH).