CAESEN

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Navegació

Pla d'informació al públic visitant


A través de convenis amb alguns ajuntaments de l'àmbit del parc es du a terme el Pla d'informació al públic visitant, que permet la contractació d'informadors, per atendre els visitants en els períodes de màxima afluència. L'any 2001, es va introduir la figura del coordinador, que serveix d'enllaç entre els informadors i el personal del parc.


Aquests informadors s'encarreguen de distribuir els tríptics i alhora d'orientar als visitants, desenvolupa aquestes tasques prioritariament en sectors als voltants dels seus municipis. Estan dotats d'un vestuari que els identifica i d'emissores de radiotelefonia. Les seves funcions bàsiques són:

 

  • Fer arribar als visitants la informació del parc lliurant el Mapa de l'informador, o bé de manera verbal directa.
  • Fer arribar als visitants informació específica sobre temes concrets: recomanacions per a la recollida de bolets, abstenció en la recollida de verd nadalenc, prevenció d'incendis, recollida selectiva d'escombraries, programa Viu el parc, informació sobre el Bus Parc, etc.
  • Col·laborar amb els gestors del parc en la posada en pràctica de dispositius d'ordenació de l'accés de visitants (aparcaments, etc.)
  • Atendre incidències.
  • Recollir informació sobre el nombre de vehicles estacionats en les àrees d'aparcament.
  • Recollir sistemàticament dades de les entrades de vehicles pels accessos al parc.
  • Realitzar enquestes als visitants.

Anualment es duen a terme dues jornades de formació, una, sobre tècniques d'informació i l'altra, de coneixement del parc.