Recomanacions


 

La caça al massís és regulada per l'ordre anual de vedes fixada per la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de mantenir l'equilibri demogràfic de les poblacions de fauna cinegètica i, paral·lelament, l'activitat tradicional.

 

Sant Llorenç del Munt i l'Obac és un indret idoni per practicar certs esports a l'aire lliure i per conèixer millor el nostre patrimoni natural i cultural. Practiqueu l'escalada amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos. Consulteu la reglamentació existent i zones permeses per practicar l'escalada.

 

L'espeleologia és una activitat esportiva especialitzada, per a la pràctica de la qual es recomana tenir una formació abans de dur-la a terme. És important comunicar a quina cova o avenc on s'anirà ja que en ocasions l'accés als indrets subterranis és complicat.

Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, l'accés als avencs del Daví i de Castellsapera és regulat, a fi de protegir la fauna cavernícola. No es permet l'entrada de l'1 de novembre al 31 de maig.

Dins d'algunes cavitats, es pot produir hipòxia, a causa d'una baixa concentració d'oxigen. Per evitar aquest problema és important que sempre porteu dispositius per determinar la quantitat d'oxigen. En el cas que la mesura indiqui una baixa concentració, és aconsellable informar a l'oficina del parc o bé a la Federació Catalana d'Espeleologia, per tal registrar la informació, difondre-la i evitar els riscos que això comporta. Les cavitats on s'ha detectat aquest problema són els avencs de: la Brega, la canal de les Toixoneres, l'Illa, les Cantarelles, els Caus d'en Guitart i les Piques.

 

Recordeu que no és permès recolectar plantes ni agafar animals. Apreneu a conèixer i a respectar els animals i les plantes de la muntanya.

 

Recordeu que és expressament prohibit de fer foc i barbacoes en tot el parc.

 

La circulació de vehicles, bicicletes de muntanya i cavalls no és permesa fora de les carreteres i les pistes obertes al trànsit. Respecteu els senyals.

 

Si colliu bolets, no malmeteu el bosc utilitzant eines o excavant la terra. La conservació d'aquestes espècies depèn del manteniment del sistema d'arrels.  Consells per collir bolets [PDF]

 

No deixeu les deixalles al parc. Emporteu-vos-les i deixeu-les als contenidors de brossa selectiva.

 

La millor manera d'observar la natura és amb tranquil·litat i silenci. Evitem els sorolls i recordem que aquests són també contaminants.

 

Si aneu amb animals de companyia, porteu-los controlats al vostre costat.

 

Els senyals instal·lats compleixen la funció d'informar tothom. No els malmeteu.

 

En els diversos punts d'informació trobareu un full de suggeriments que podeu emplenar si ho creieu oportú. Ens ajudareu a la gestió del parc.

 

L'aprofitament racional del bosc és una de les activitats tradicionals al massís. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i per la normativa del parc.

 

La presència i l'activitat humana han deixat tot un seguit de manifestacions al llarg del temps: esglésies, castells, masies, camins, marges, etc. Tot això constitueix un patrimoni cultural d'una gran riquesa que cal conservar.

 

Respecteu tots els elements que configuren el paisatge del parc. Recordeu que cal preservar-los per a les generacions futures.

 

El boix grèvol és una espècie protegida per la Llei. La seva recol·lecció és prohibida. Al medi natural, respecteu sempre la vegetació.

 

Per a una informació més completa, adreceu-vos als centres d'informació del parc natural, on a més de fullets informatius trobareu plànols, guies i llibres que us facilitaran la visita al parc. Si teniu algun problema greu, comuniqueu-vos amb la guarderia forestal a través del Coll d'Estenalles (de 10 a 16 h) o amb el 112 d'urgències.

 

El parc disposa d'una extensa xarxa d'itineraris senyalitzats. Si els seguiu podreu visitar els indrets més significatius.

 

El territori del parc natural és de propietat privada en la seva major part. Procureu que la vostra visita no destorbi la gent que hi viu. Visiteu el parc natural amb seguretat.

 

interest