Continguts


Els continguts del programa Viu el parc a l'escola s’adeqüen als objectius curriculars del curs de 5è de primària que marca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Fonamentalment, es treballen les àrees curriculars de coneixement del medi natural, social i cultural, d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania i d’educació física.

Així doncs, els continguts escollits per al programa s’organitzen en 2 blocs:

La Xarxa de Parcs Naturals

  • Geografia de la Xarxa de Parcs Naturals i localització dels parcs.
  • La diversitat dels parcs: presentació dels parcs amb els seus trets característics.
  • La connectivitat entre parcs.
  • La gestió dels parcs naturals.

Els parcs naturals un en un

  • Dades, característiques i serveis dels espais de les jornades festives als parcs.
  • Descoberta del patrimoni de cada parc.
  • La gestió dels parcs naturals.

interest