Objectius


El programa Viu el parc a l'escola té com a finalitats:

  • Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de Parcs Naturals.
  • Afavorir la presa de consciència de la problemàtica mediambiental.
  • Fomentar i promoure el sentit de pertinença de la població local a l’espai natural protegit.
  • Experimentar una nova via d’aprofundiment en la funció didàctica i lúdica dels espais protegits.

Objectius del programa Viu el parc a l'escola

interest