Webs temàtiques


Agència de protecció del medi ambient dels Estats Units


Base de dades de peixos d'aigua dolça i salada del món.


CLABSA - Clavegueram de Barcelona S.A.

CLABSA - Clavegueram de Barcelona S.A.

CLABSA és l'empresa encarregada de la planificació, el desenvolupament i l'operació de la xarxa de clavegueram de Barcelona. En el web es presenta l'abast de la seva activitat i les funcions que poden arribar a desenvolupar en el marc del drenatge urbà dels municipis. Podreu trobar informació sobre la xarxa de clavegueram, sobre els ja no tan desconeguts dipòsits de retenció d'aigües pluvials soterrats sota la ciutat de Barcelona així com, sobre les diferents actuacions que realitzem en l'àmbit de la recollida pneumàtica i les aigües subterrànies, entre d'altres coses. També mostra material didàctic i molt gràfic per entendre com funcionen la xarxa de clavegueram i els dipòsits, pensant especialment en tots aquells ciutadans que volen saber una mica més sobre aquest món soterrani.

web : www.clabsa.es/Espais Fluvials de l'Agència Catalana de l'Aigua


Flors de Catalunya per colors i plantes de Collserola


Herbari Digital de Males Herbes

Herbari Digital de Males Herbes

La iniciativa de crear aquest herbari digital sorgeix de l'experiència acumulada en la docència en les assignatures de Botànica Agrícola, Malherbologia i Control de Males Herbes de les titulacions d'Enginyer Tècnic Agrícola i Enginyer Agrònom que s'imparteixen a l'ETSEA de la Universitat de Lleida. L'objectiu d'aquest herbari digital no és altre que el de constituir una eina complementària a les fonts d'informació tradicionals utilitzades en la nostra activitat docent i alhora un ajut per a facilitar la identificació d'una espècie de forma visual.

web : www.malesherbes.udl.cat/Herbari Virtual del Mediterrani Occidental

Herbari Virtual del Mediterrani Occidental

L'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental és una pàgina que neix a partir de l'Herbari Virtual de les Illes Balears. Recull informació i una àmplia galeria d'imatges de les plantes vasculars de les terres de la conca del Mediterrani occidental. El projecte està liderat per l'àrea de Botànica de la Universitat de les Illes Balears, i actualment hi participen també les universitats de Barcelona i de València

web : herbarivirtual.uib.es/cas-med/estatic/quees.htmlMosquit tigre: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Mosquit tigre: Consell Comarcal del Baix Llobregat

El mosquit tigre ha arribat a Espanya el 2004 i ha començat a afectar el Baix Llobregat el 2005. Aquest és un problema força diferent dels mosquits tradicionals, perquè les larves d'Aedes albopictus es desenvolupen en aigües que estan en petits recipients, dins dels habitatges. Això les deixa fora de l'abast del control per part de l'Administració, que des de fa anys, s'ocupa eficaçment dels mosquits autòctons. Per això, el control del mosquit tigre només el poden fer els mateixos ciutadans, suprimint aquests recipients amb aigua. Una acció molt senzilla que repercutirà en un alleujament a casa seva i a les dels seus veïns. Aquest web subministra informació sobre com fer-ho, i complementa l'acció dels agents comarcals que visiten els domicilis dels afectats.

web : aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204454461208200506963Oxygastra. Grup d'estudi dels Odonats a Catalunya

Oxygastra. Grup d'estudi dels Odonats a Catalunya

És un grup format el juny del 2003 i incorporat a la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) com a grup de treball des del gener del 2005, amb la finalitat d'estudiar i difondre el coneixement i la conservació dels odonats, popularment coneguts com a libèl·lules, espiadimonis o cavallets del diable.

web : www.oxygastra.org/Peixos de la Península Ibèrica


Programa de qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona

Programa de qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona

El Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC) és el portal de difusió de la informació recollida pels diferents projectes de seguiment de l'ICO. Amb aquesta iniciativa, es vol facilitar, tant als ornitòlegs i col·laboradors dels diferents projectes com al públic en general, l'accés a la informació referent als ocells de Catalunya i, en especial, a aquella que deriva dels projectes de seguiment.

web : www.diba.cat/parcsn/qualitatriusProtocol d'avaluació de la qualitat biològica dels rius


Servidor d'informació ornitològica de Catalunya

Servidor d'informació ornitològica de Catalunya

El Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC) és el portal de difusió de la informació recollida pels diferents projectes de seguiment de l'ICO. Amb aquesta iniciativa, es vol facilitar, tant als ornitòlegs i col·laboradors dels diferents projectes com al públic en general, l'accés a la informació referent als ocells de Catalunya i, en especial, a aquella que deriva dels projectes de seguiment.

web : www.sioc.cat/interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa