Els centres de documentació


Objectius

 

Els parcs naturals, amb totes les seves peculiaritats faunístiques, vegetals, com també de diversitat històrica i cultural, constitueixen àrees d´especial interès per a l'estudi i la divulgació científica. Els centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals recopilen materials documentals sobre aquests diferents àmbits, amb la finalitat de millorar-ne i facilitar-ne el coneixement i la recerca, així com la gestió. En aquest sentit, els centres procuren oferir als usuaris el major nombre de documents específics sobre un tema, i desenvolupen els mitjans necessaris per garantir-ne la difusió i la divulgació entre els ciutadans i els especialistes. Aquest centres són el resultat d'una iniciativa comuna de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Terrassa, Granollers, Gavà, Sant Celoni, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Montcada i Reixac, Vilassar de Dalt, Santa Margarida i els Monjos i Arbúcies. En aquest últim, a més de l'Ajuntament de la població, també, hi intervé la Diputació de Girona.

 

Altres serveis

 

Els centres, a més de les tasques documentals, desenvolupen tasques d'informació sobre els recursos que ofereix el parc (itineraris, programes pedagògics, publicacions, equipaments); promouen programes de divulgació i informació (seminaris, cursos, exposicions, conferències, etc.) i donen informació sobre les activitats de recerca que es duen a terme, fet que afavoreix la comunicació entre els col·lectius d'investigació.

Centres de documentació