CAESEN

Parc del Foix

Navegació

Cartografia


Cartografia del Pla especial


 

Nom: Parc del Foix
Acrònim: FOX
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma de declaració de l'espai: 11/10/1993
Data de publicació de la norma vigent: 27/04/2012
Identificador EuroParc: 510219
 
Metodologia d'obtenció:
 
Creat originalment amb SIG (Sistema Informació Geogràfica)
 
Límit del Parc del Foix en SHAPE [en format zip, 28,21 kB]
 
 
Sistema de referència:
 
Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI
 
Mapes:
 
 
Contacte:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)