CAESEN

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Navegació

Cartografia


 

Nom: Guilleries-Savassona
Acrònim: GUI
Nom oficial complet: Espai Natural de les Guilleries - Savassona
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma vigent: 17/03/2004
Identificador EuroParc: 510243


Metodologia d'obtenció:


Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.

 


Contingut:


510243_ZONES.SHP: Zones en sòl rural de regulació genèrica
510243_ADE: Àrees de Desenvolupament Específic
510243_AEI: Àrees d'Especial Interès

 

Sistema de referència

Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI

Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat