Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre


 • Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2019
  Data de publicació: 2019/05/30
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 30 de juny 2019.
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

   

  Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2020.

   

  Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.


  Documents addicionals:
 • Subvencions en règim de concurrència competitiva per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2019
  Data de publicació: 2019/05/20
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 30 de setembre 2019
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa.

  Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

  Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n  08820 El Prat de Llobregat.


  Documents addicionals:
 • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2019-2020
  Data de publicació: 20/03/2019
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 25/04/2019
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds es poden presentar des del 25 de març al 25 d'abril.


  Documents addicionals:
 • Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, i per a les entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona
  Data de publicació: 11/04/2019
  Butlletí: Anunci bases BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2019
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


  Documents addicionals:

interest