Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucre


 • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2019-2020
  Data de publicació: 20/03/2019
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 25/04/2019
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds es poden presentar des del 25 de març al 25 d'abril.


  Documents addicionals:
 • Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018
  Data de publicació: 21/03/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 20 d'abril del 2018. El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 20 d'abril del 2018.
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

   

  Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2019.

   

  Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.

   

  Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 933 794 800 al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

  Instància

  Model ARC-J_18

  Relació Treballs Propis

   


  Documents addicionals:
 • Subvencions per a les explotacions forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, la millora d'habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa. Any 2018
  Data de publicació: 03/01/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 28/02/2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Les sol·licituds s'hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat pel titular o representant legal a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; carrer Comte d'Urgell 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Pg. de la Vall d'Hebron, 171;carrer Londres,55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona). També es podran presentar, dins del termini esmentat, en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació de les normes que la regulen.


  Documents addicionals:
 • Subvencions per al foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles-ramaderes, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l'Espai Natural Guilleries-Savassona
  Data de publicació: 06/04/2018
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al 31/05/2018
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació d'instàncies: registre general dels Ajuntaments del Consorci i Oficina del Consorci.


  Documents addicionals:

interest