Fitxa tècnica


Superfície protegida de gestió del Consorci (Pla especial): 4.042 ha

Òrgan gestor: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Institucions que formen el consorci: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments de:
 


Any de creació del consorci: 1992


Any d'aprovació del Pla Especial: 2004

Directora del parc: Isabel Cabrera Barbero

Oficina del parc: Avinguda de Sant Mateu, 2 08328 Alella 

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Tel. 937 540 024

Fax 937 540 022

A/e: p.slitoral@diba.cat