CAESEN

Parc del Castell de Montesquiu

Navegació

Cartografia


Cartografia del Pla especial


 

Nom: Parc del Castell de Montesquiu
Acrònim: MTQ
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma de declaració de l'espai: 20/10/1986
Data de publicació de la norma vigent: 02/07/1998
Identificador EuroParc: 510039
 
Metodologia d'obtenció:
 
Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.
 
 

Contingut:

 
510039_AN.SHP: Àmbits normatius
510039_EQUIP.SHP: Equipaments
510039_XC.SHP: Xarxa de comunicacions
 
 
Sistema de referència:
 
Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI
 
Contacte:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)

interest

Mapa del Parc

Mapa del Montesquiu