Normativa


Marc jurídic

 

Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu

 

El Pla especial del Parc del Castell de Montesquiu va ser aprovat en data 30 de juliol de 1986 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 755 de 20 d'octubre de 1986 i modificat en data en data 2 d'abril de 1998 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 2.672 de 2 de juliol de 1998.


Consulteu la documentació del Pla especial d'ordenació.

interest

Mapa del Parc

Mapa del Montesquiu