CAESEN

Parc del Montnegre i el Corredor

Navegació

Normativa


Marc jurídic

 

 

Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina)

 

El Pla especial del Parc del Montnegre i el Corredor va ser aprovat per silenci administratiu el 20 de juliol de 1989 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 1300 de l'1 de juny de 1990.