CAES

Natura 2000 a l'Arc Llatí

Navegació

Presentació

Els dies 26 i 27 d'octubre de 2006 es va desenvolupar a Barcelona el seminari "Natura 2000 a l'Arc Llatí. Implantació, compromís, territori i finançament. Una visió mediterrània des de l'àmbit local". Aquest seminari contà amb la participació de  92 experts d'Itàlia, França i Espanya, els quals, en sessions consecutives, van debatre i van fer propostes sobre cinc blocs temàtics suggerits per l'organització: procés d'implantació de l'XN2000 a l'àrea mediterrània; mesures i compromisos de conservació en àrees protegides mediterrànies XN2000; finançament i desenvolupament de l'XN2000; implicacions territorials de l'XN2000 i consideració de les particularitats mediterrànies: exigències econòmiques, socials i culturals.
 
 
En els documents d'aquest portal web estan les 40 conclusions principals del seminari extretes dels diferents blocs que es varen debatre durant aquests dies.

interest