CAESEN

Parc d'Olèrdola

Navegació

Cartografia


Cartografia del Pla especial


Nom: Parc d'Olèrdola

Acrònim: OLE
Norma de protecció: Pla especial urbanístic de protecció
Data de publicació de la norma de declaració de l'espai: 20/11/1992
Data de publicació de la norma vigent: 22/01/1998
Identificador EuroParc: 510075

 

Metodologia d'obtenció:

Transformació de la cartografia original en format DGN a Shape d'ArcGIS. Cal fer notar que la cartografia original es basa en la cartografia topogràfica 1:5000 v. 1.0 del ICC, i que, per tant, existeixen evidents discordançes amb la cartografia topogràfica actual que cal tenir present.

 

 

Contingut:

510075_ZONES.SHP: Zonificació

 

510075_EQUIP.SHP: Equipaments
510075_XV.SHP: Xarxa viària

 

Sistema de referència:

Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator)
El.lipsoide: Internacional 1909
Datum: Europeu 1950
Origen de longituds: Meridià de Greenwich
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant
Sistema de coordenades: UTM- fus 31N-UB/ICC
Unitats: metres
Escala de captura: 1:5.000
Escala d'aplicació: 1:5.000
Joc de caràcters: ANSI

Contacte:

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT)
A/e: ot.territorial@diba.cat