Regulació de la pesca


Pescador al pantà del Foix. Autor: Pau Mundó

El Consorci del Parc del Foix, d'acord amb la Federació de Pesca Esportiva i Casting, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Generalitat de Catalunya, informa de la normativa de regulació de l'activitat de la pesca en l'esmentat pantà:

 • Per motius sanitaris i mediambientals, resta prohibida la pesca a tot el pantà, excepte per a les competicions oficials, degudament autoritzades.
 • La zona on es podrà realitzar les esmentades competicions oficials (Escenaris de Pesca) és:

          - La Marina; carretera BV-2115 del km 11,1 al 10,8

 • D'altra banda i degut a l'estat sanitari de l'aigua, es prohibeix també el bany i tot tipus d'activitat aquàtica, així com la utilització de peixos o qualsevol altre producte provinent del pantà per al consum.
 • Si observeu qualsevol anomalia o teniu alguna consulta o incidència relacionada amb el pantà o el seu entorn, informeu ràpidament a algun dels telèfons següents:

         - Emergències, 112

         - Guardes del Parc del Foix, 639 347 713

         - Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, 935 617 000

 • Les sancions per pesca no autoritzada poden ser de 301 a 3.000 euros.

Circulació motoritzada


 • La circulació motoritzada del parc es desenvoluparà de manera ordenada i respectuosa amb el medi. L'excés de velocitat pot provocar accidents i atropellaments de persones i freqüentment de fauna.
 • Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km / h. El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.
 • L'erosió originada per les derrapades provoca l'aparició de sots i guals en la xarxa viària. Circular amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra mullat.
 • Els camins, senders i senders són d'ús exclusiu per als vianants.
 • La circulació de vehicles es limitarà a les pistes obertes al públic i no està permesa camp a través, per tallafocs o per les vies de rierols.

 

Normativa vinculada:

 • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
 • Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'accés motoritzat al medi natural.
 • Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
 • Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de incendios forestales.

 

Díptic amb consells i recomanacions:

 

L'ús de la bicicleta


Els ciclistes que circulin per la xarxa viària del parc tenen l'obligació de:

 • Respectar la preferència dels vianants i evitar causar molèsties.
 • Adequar la velocitat a les característiques de la via per evitar les situacions de risc i garantir la seguretat dels vianants, especialment en els llocs més freqüentats.
 • Circular només per les vies principals i per totes les pistes forestals i camins de passeig amb una amplada de més de tres metres, en què no estigui expressament prohibit, com senders, rierols, torrents, roquissars, camp a través, camins d'amplada inferior a tres metres i les especialment senyalitzades a l'efecte.
 • Per causes justificades, en determinades zones del parc la circulació amb bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.
 • Cal seguir sempre la informació i la senyalització que ho estableix.

Regulació de l'acampada


L'acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

 

Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

 

Àrees d'acampada incloses dins dels equipaments dels parcs

 

Càmpings situats a l'interior o a l'entorn de l'àmbit dels parcs