Avisos i alertes


 

En aquesta secció trobareu avisos i alertes que cal conèixer per visitar el parc.

 

 

 

 

Risc d'incendis


Temperatures elevades i risc d'incendis

Durant aquests dies les fortes temperatures incrementen el risc d'incendis. Us recomanem que extremeu les mesures de protecció i les precaucions a les activitats a l'aire lliure.

Informeu de qualsevol incidència al 112.

 

 

Podeu consultar informació i recomanacions en els següents enllaços:

 

 

Contingut multimèdia interactiu amb consells d'autoprotecció davant incendis de la Generalitat de Catalunya:

 

Si no veieu aquest multimèdia correctament, descarregueu-vos Flash Player, o accediu a la versió html. Els enllaços recomanats obren una finestra nova.

 


 

Erugues


Erugues urticants al parc


 

 

 

 

En els darrers anys, s'ha detectat una gran proliferació d'erugues urticants de l'espècie Lymantria dispar (eruga peluda del suro) en algunes zones del parc.

 

 

En algunes èpoques de l'any i en determinades zones es realitzen tractaments per a controlar-la, d'acord amb les indicacions dels tècnics de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Es recomana no tocar-les ni agafar-les i anar amb precaució.

Espeleologia


Inhabilitada la pràctica de l'espeleologia a l'Avenc del Canal Negre


 

 

 

 

Ha quedat completament inviabilitat per a la pràctica d'espeleologia per l'elevat grau de perillositat

 

Fa poc, un equip format per membres dels departaments d'Ecologia i Paleontologia de la Federació Catalana d'Espeleologia va anar a la recerca de la boca de l'Avenc del Canal Negre, de 120 m de fondària, ja que es sospitava que l'explotació de la Pedrera del Corral de Can Brouac l'havia destruït (més informació). Vam trobar les seves boques en un perillós talús sobre una feixa de la pedrera. L'aproximació ja va ser complicada, situats a la base on haurien de ser les boques, encara s'ha d'efectuar una escalada sobre blocs inestables. Arribats a l'avenc l'exploració esdevé molt arriscada, quantitat de blocs en estat precari ens fan desistir de baixar el pou que s'obra sota nostre. Entenem que l'antiga boca queda escapçada, i les boques actuals son forat entre les roques, moltes bellugadisses. La cavitat es va enfondrant, sobre tot després de ploure, i sembla que estigui buscant el seu equilibri. Per tot aixó, des de la Federació Catalana d'Espeleologia desaconsellem la seva exploració. Malgrat tot, i com la pedrera on s'ubica la cavitat resta pendent de restauració, aquesta FCE demanarà es preservi aquesta gran cavitat pel seu interes geològic i paleontològic.

 

 

http://www.espeleologia.cat/

 

 

Batudes de senglar


Calendari de batudes


 

 

 

Horari aproximat: 7 a 15h

 

Data: Dissabte 4 de Març de 2017 

Lloc: Paratge nº 4 Llacsi

Terme municipal: Sitges

Horari: de 8 a 13h aprox.

Societat de Caçadors: Coto Tudo de Garraf
 
 

Data: 
 

Lloc: 

Terme municipal:

Horari: 

Societat de Caçadors:

 

Previsió de dates de batudes de la Societat de Caçadors de Begues ZCC Garraf

 

Data

Coordinació

Sector previst

29/10/2016

Societat de Caçadors de Begues

Casals-Puig de la Mola-Puig Cuscó

19/11/2016

Societat de Caçadors de Begues

Solius-Penyes Blanques- Jaques

03/12/2016

Societat de Caçadors de Begues

Tronera-Serra de la Guàrdia-Agulles

15/12/2016

Direcció Tècnica ZCC

Mas Vendrell-Corral Nou

14/01/2017

Societat de Caçadors de Begues

Vall del Teix-Ximosa-Carxol

19/01/2017

Direcció Tècnica ZCC

Jafre-Mas Vendrell

04/02/2017
Societat de Caçadors de Begues
Jaques-Penyes Negres-Penyes Roges   (anul·lada)

16/02/2017

Direcció Tècnica ZCC

Matarodona-Mas Morsell

18/02/2017

Societat de Caçadors de Begues

Tronera-Serra de la Guàrdia-Agulles