Concursos de fotografia del Parc de la Serralada Litoral


8è Concurs de fotografia. Any 2016


 

 

 

El resultat de la votació ha estat el següent:

 • 1r premi :Bosc Misteriós, de Diego Mora Cabello 
 • 2n premi:  Mar y montaña, de Juan Miguel Guzmán Pineda
 • 3r premi: Escalfant motors (Papilio machaon), de Lluís Artés López

 

Miniatures de les imatges premiades

 

Ha obtingut una menció del jurat la fotografia Estrella de la pluja, de Rosa Garí

 

 

Premi del públic del 8é Concurs Fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.

El premi del públic que s’atorga a la fotografia més votada a facebook

En aquesta edició la imatge que ha obtingut més "m'agrada" ha estat  La Mirada de la Serralada de Iván García Aguirre.

 

 


 

Per vuitè any consecutiu el Parc de la Serralada Litoral convoca el concurs fotogràfic del parc. La participació és oberta a qualsevol persona aficionada o professional i es poden presentar fins a un màxim de quatre fotografies inèdites. El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 15 d'octubre de 2016. El Consorci es reserva el dret d'ampliar aquest termini.

 

Bases del 8è concurs fotogràfic

 

Participació:
 
S'estableixen dues categories:
 
 • Públic en general, persones aficionades o professionals.
 • Nens i nenes fins als 12 anys
 
Temàtica: El tema és únic per ambdues categories:
 
"La meva mirada", en el marc del Parc de la Serralada Litoral.
 
Obres presentades
Les  imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i s'admetrà qualsevol tractament digital.
 
Les fotografies han de ser realitzades dins l'àmbit del Parc de la Serralada Litoral, tenint en compte la legislació d'aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
 
Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor
 
Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai
presentades ni premiades en cap altre concurs, ni en edicions anteriors del Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.
 
Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 en sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi. (en cas de premi es demanarà una versió de 300 dpi).
 
 
Inscripció i termini
 
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
 
Les fotografies han d'adreçar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al 8è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral. En el cas que el participant sigui un menor de 14 anys haurà d'adreçar les fotografies al formulari de Participació al 8è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral per a menors de 14 anys. En ambdós casos (major de 14 anys o menor de 14 anys) s'ha d'adreçar un  formulari per a cada fotografia presentada al concurs, indicant les dades següents:
 
 • Títol de la fotografia
 • Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
 • Nom i cognoms de l'autor/a
 • Municipi de residència
 • Telèfon de contacte
 • Adreça electrònica de contacte

 

Protecció de dades

En el cas dels menors de 14 anys, la seva inscripció haurà de ser feta pels seus pares o tutors (un d'ells) que en aquell acte donaran el consentiment per al tractament de les dades dels menors, identificatives i de contacte de l'autor de la fotografia i de la seva pròpia imatge que podrà ser utilitzada per a la difusió de l'activitat i/o la publicació dels guanyadors en diferents mitjans entre ells la pàgina web del Consorci.

Les dades recollides en el decurs del concurs (d'inscripció a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors) s'incorporaran al fitxer <USUARIS> del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del 8è Concurs fotogràfic del Parc, així com contactar amb els guanyadors i lliurar-los-en el premi. Cal recordar que donades les característiques dels llocs on es publiquen les imatges i dades relacionades poden restar visibles de manera indefinida.
 
No obstant això en qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, per escrit adjuntant còpia del document d'identitat que l'identifiqui,  a l'adreça: Can  Magarola,  Av. Sant Mateu, 2 - 08328 Alella, o al correu electrònic: p.slitoral@diba.cat
 
En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la  realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d'imatges de menors de 14 anys, amb la corresponent autorització paterna.
 
El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 15 d'octubre de 2016. El Consorci es reserva el dret d'ampliar aquest termini.
 
Periòdicament les fotografies s'incorporaran a la pàgina web www.parcs.diba.cat/web/litoral i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral https://www.facebook.com/parcserraladalitoral . Els visitants podran marcar-les "m'agrada" i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del públic.
 
Exempció de responsabilitat de Facebook i Instagram
 
Les xarxes socials Facebook i Instagram està exemptes de tota responsabilitat en relació a la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Facebook i Instagram no patrocinen de cap manera aquesta promoció ni hi és associat.
 
 
Premis:
 
Categoria públic en general
 
Premis del jurat:
 
1r premi: Medalla d'or de la FCF i estada d'un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en una casa rural entre les que participen en el programa El Parc a taula.
 
2n premi: Medalla de plata de la FCF i cistella de productes agroalimentaris procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a taula.
 
3r premi: Medalla de bronze de la FCF i cistella de productes agroalimentaris procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a taula.
 

El jurat estarà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un membre de l'equip tècnic del parc i el president del consorci o persona en qui delegui.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d'octubre amb convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants.

 
Premi del públic: Àpat per a dues persones en un dels restaurants que participen en el programa El Parc a taula.
 
Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d'un premi.
 
Categoria nens i nenes fins a 12 anys
 
Totes les fotografies presentades formaran part d'un pòster que el consorci editarà.
 
Es convidarà a tots els nens i a totes les nenes que hagin enviat fotografies a participar a una jornada naturalista per a conèixer les papallones i els ocells del parc.
 
Guardes i tècnics del Consorci del Parc de la Serralada Litoral participaran en aquesta jornada.
 
El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat per a la categoria públic en general, es donarà informació detallada de la Jornada Naturalista.
 
El lliurament de premis i la inauguració de l'exposició tindrà lloc a can Magarola, nova seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al Municipi d'Alella.
 
 
Propietat de les fotografies:
 
Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d'autor.
 
Les fotografies premiades podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà, sense limitació de cap mena i indefinidament, podent-ne cedir els drets d'utilització a tercers, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l'autor o l'autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la publicació, reproducció i exercici dels drets d'utilització directament o en col·laboració amb altres entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
 
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge.
 
La resta de fotografies romandran a la web i al facebook si l'autor no sol·licita la seva retirada expressa.
 
La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.
 
Alella, 28 d'abril del 2016
 
 

Documents de participació al 8è concurs fotogràfic i enllaços d'interès