CAES

Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera

Navegació

Normativa


Marc jurídic

 

 

Pla especial del Parc Natural del Montseny

 

El pla especial d'ordenació és la figura cabdal de protecció del Parc Natural del Montseny i la que determina bàsicament el règim de protecció i gestió actuals, en aplicació de la legislació urbanística.

 
D'acord amb la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós de 9 d´abril de 1976, el Pla especial d'ordenació va ser promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978).
 
 

 

Declaració del parc natural

 

  • Decret 105/1987 del 20 de febrer de 1987, de declaració del Parc Natural del Montseny