Normativa


Marc jurídic

 

 

Pla especial del Parc Natural del Montseny

 

El pla especial d'ordenació és la figura cabdal de protecció del Parc Natural del Montseny i la que determina bàsicament el règim de protecció i gestió actuals, en aplicació de la legislació urbanística.

 
D'acord amb la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós de 9 d´abril de 1976, el Pla especial d'ordenació va ser promogut per la Diputació de Barcelona i aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 (publicat al BOP número 222 de 16 de setembre de 1977) i promogut per la Diputació de Girona i aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978).
 
 

 

Declaració del parc natural

 

  • Decret 105/1987 del 20 de febrer de 1987, de declaració del Parc Natural del Montseny