Programa escolar Coneguem els nostres parcs


 

 

Què és


Coneguem els nostres parcs és un programa d'educació ambiental inclusiu que té com a objectiu donar a conèixer els espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de forma continuada des de fa trenta dos anys, ofereix aquesta activitat educativa a les escoles de la província. El programa va adreçat als alumnes de sisè curs de primària, i s'adequa a les competències bàsiques del projecte curricular d'aquesta etapa escolar. És un programa gratuït, subvencionat per la Diputació de Barcelona, que es fa càrrec de la direcció tècnica, la gestió i la contractació de l'empresa que organitza les activitats. El transport escolar que es contracta per visitar el parc és subvencionat, de forma conjunta entre la Diputació i els ajuntaments dels quals depenen les escoles que hi participen. El programa disposa de material de suport adaptat per a alumnes invidents o amb problemes de visió. Alguns dels itineraris també estan preparats per a l'alumnat amb dificultats de mobilitat i compten amb elements per facilitar-los la marxa pel parc. Alhora té els mecanismes necessaris per atendre grups amb necessitats educatives especials i a escolars amb risc d'exclusió social.

Les fases del programa


El programa consta de dues fases. La 1a fase es realitza a l'aula i des del curs 2013-2014, és conduïda pel professor-tutor del centre amb el suport d'un entorn virtual de formació en línia, administrat pels tècnics responsables de la Diputació i lavola cosostenibilitat, actual empresa concessionària del programa. La plataforma virtual és un recurs on trobareu tota la informació i els materials que necessitareu per participar en el programa, impartir la primera fase i preparar la sortida al parc. Durant aquesta fase és important destacar els valors ecològics i patrimonials del parc i la necessitat de conservar-los. La plataforma de formació està ubicada la web Coneguem els nostres parcs, espai de professorat, creada expressament pel programa i a la qual el professorat hi pot accedir en el moment de participar a la campanya, previ registre d'usuari. És un treball necessari per poder fer la segona fase.

 

Per tal d'assegurar l'atenció a la diversitat, monitors especialistes en educació ambiental impartiran unes sessions presencials al centres amb necessitats educatives especials i a grups amb risc d'exclusió social.

 

La 2a fase, consisteix en un itinerari guiat per monitors especialitzats en educació ambiental en un dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Els parcs que es visiten són el Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera, l'Espai Natural de Guilleries-Savassona el Parc del Castell de Montesquiu, el Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc del Garraf , el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el Parc Agrari del Baix Llobregat (des del 2014). L'activitat es preveu com una sortida de tot un dia escolar. L'educador ambiental acompanyarà el grup durant l'activitat que es realizarà al matí, en horari de 10 a 14 h. En acabar es pot dinar al parc als espais degudament habilitats.

 

Transport

 

El dia concertat, l'autocar passa a recollir per l'escola els alumnes i els professors tutors entre les 8.30 i les 9.30 h. La tornada al centre està prevista entre les 16.30 i les 17 h. L'autocar ha d'estar a disposició dels ocupants durant tota la jornada. Si el recorregut es fa per autopista, l'import del peatge anirà a càrrec de la companyia d'autocars contractada. Per tal d'evitar problemes i confusions, cal llegir bé el full informatiu, on s'indiquen els horaris, el comportament dels alumnes i les responsabilitats del conductor. Si s'anul·la la sortida per pluja o per qualsevol altra raó justificada, cal posar-se immediatament en contacte amb l'organització, trucant al telèfon 938 515 158.

 

Els requeriments

 

És important observar les recomanacions següents:

 • És imprescindible que els docents que participen en la primera fase siguin els mateixos que acompanyin els alumnes a la sortida.
 • Cal dur l'esmorzar, el dinar i aigua, atès que les fonts no ragen sempre. Per no generar residus es recomana portar carmanyoles i cantimplores.
 • S'ha de portar calçat adequat per caminar per la muntanya segons l'època de l'any. La temperatura als parcs pot ser inferior a la de les localitats d´origen, per tant també cal portar roba d´abric. Si la visita és propera a la temporada d'estiu, s'aconsella dur gorra i protecció solar.

Adaptació del programa al currículum de 6è d'Educació Primària


Competències bàsiques

 

El currículum d'educació primària inclou les vuit competències bàsiques que ha d'assolir l'alumnat en finalitzar l'educació d'aquesta etapa. Coneguem els nostres parcs, contempla aquestes competències a l'hora de dissenyar les activitats del programa:

 

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual: cal expressar-se i posar en comú les activitats proposades des del recurs digital.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital: es desenvolupa el procés d'aprenentatge a partir de l'ús de l'entorn digital.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: es promociona el coneixement del patrimoni humà i natural de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, a partir del coneixement dels diversos parcs que en formen part.
 • Competència social i ciutadana: es promou utilitzar de manera responsable el medi físic que ens envolta.
 • Competència d'aprendre a aprendre: es desenvolupa el maneig eficient d'un conjunt de recursos i tècniques del treball intel·lectual, incloses en el recurs digital, que ela alumnes utilitzen per a transformar la informació en coneixement propi.

 

Àrees curriculars

 

Les àrees curriculars que es desenvolupen al transcurs de l'activitat són el Coneixement del medi natural, social i cultural i l'Educació per la ciutadania.

Els objectius del programa


Generals

 • Conèixer i fer conscient a l'alumnat del paper de l'administració en la garantia dels serveis públics a través de la tasca desenvolupada per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en la gestió, conservació, ús públic i difusió dels espais naturals protegits i en conseqüència, la importància d'assumir compromisos socials responsables respecte el medi natural que els envolta.
 • Promoure el coneixement d'algunes característiques de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per tal de poder començar a crear alguns vincles significatius que facilitin l'aprenentatge de l'alumnat.
 • Identificar, analitzar i valorar de manera crítica les intervencions dels éssers humans en el medi natural al llarg del temps, així com conèixer estratègies per la millora del medi, el patrimoni cultural, i l'ús d'aigua.
 • Generar coneixement a partir del recurs digital creat l'any 2014, per tal de garantir la implicació del professorat en el programa i la bona transmissió del coneixement cap a l'alumnat. La nova eina digital s'ha generat per tal d'oferir els recursos necessaris que permetin al professorat preparar la 1a fase del programa, que té un caràcter més teòric i completar la formació pràctica que es desenvolupa a la 2a fase.

 

Específics

 

 • Conèixer el significat dels conceptes patrimoni natural i patrimoni humà. Conèixer els diferents tipus de fauna i vegetació en funció dels ecosistemes presents als diferents parcs. Diferenciar la transformació que hi ha hagut en els paisatges al llarg del temps. Conèixer els elements i les causes de transformació del paisatge. Promoure el coneixement de les possibles utilitats dels parcs de cara al públic. Identificar diferents formes de protecció del territori. Conèixer les característiques bàsiques quant a fauna i vegetació del territori que es visitarà en la segona fase.

Els continguts


Els continguts que es contemplen i es treballen en el programa escolar Coneguem els nostres parcs són:

 

 • La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
 • El patrimoni natural i cultural
 • El patrimoni humà
 • Les formes de protecció dels parcs naturals.
 • L'ús públic
 • La vegetació i la fauna dels parcs de la Xarxa

Informació d'interès


Organització de l'activitat i informació per a les escoles

 

lavola cosostenibilitat
Av. de Roma, 252-254
08560 Manlleu
Tel. 938 515 158
Web: www.lavola.com

 

Informació per visitar els parcs i preparar la sortida

 

Tots els espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona disposen d'equipaments i recursos útils per a la preparació de la sortida. S´hi pot trobar informació als fullets informatius de cada espai i a la web. Consulteu i descarregueu-vos els materials didàctics .

 

Informació sobre el programa per als ajuntaments

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Barcelona
Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 420
A/e: xarxaparcs@diba.cat

Difusió del programa