caes

Xarxa de Parcs

SIG

 

Sistema d'informació georeferenciada. De l'anglès GIS, Geographic Information System. La informació és el resultat d'un treball continu de recollida de dades a partir del treball de camp i de la recerca de base de dades.

SITxell

 

Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de Barcelona. Projecte iniciat l'any 2001 per a l'estudi, analisi i valoració dels espais lliures de la província de Barcelona, amb la finalitat d'aportar informació i recomanacions per a l'ordenació i planificació territorial. Conté una categorització i valoració dels sòls no urbanitzables a partir de l'anàlisi de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques. El projecte SITxell té como a escala de referència la 1:50:000, i treballa en l'entorn ArcGis.

Més informació : Cliqueu aquí
12071 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa