caes

Xarxa de Parcs

ADF

Agrupacions de Defensa Forestal. Són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986, tot i que el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

Més informació : Cliqueu aquí

ADV

Agrupacions de Defensa Vegetal. Entitats de cooperació entre els pagesos per a lluitar contra les malalties i plagues de les plantes. Les ADV disposen de tècnics professionals que assessoren els pagesos per tal d'afavorir el desenvolupament tecnològic, la millora en els processos productius i la qualitat de les produccions.

15235 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa