CAES
Coneguem el nostres parcs

Navegació

Benvinguts

La Gerència de Serveis d'Espais Naturals de l'Àrea d'Infrastructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, promou i gestiona el programa d'educació ambiental Coneguem els nostres parcs. Alhora compta amb el suport econòmic dels ajuntaments que hi participen. Està adreçat als alumnes de 6è curs de primària de les escoles de la província de Barcelona. Pretén donar a conèixer el medi natural més proper i la sensibilització envers el patrimoni natural i cultural. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant un treball previ a l'aula i un itinerari pedagògic guiat als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

Agenda

 

interest