Parc Agrari del Baix Llobregat

 

És un espai protegit de 2.938 hectàrees situat a la comarca del Baix Llobregat. Ocupa un espai central a la regió metropolitana de Barcelona i el seu territori forma part de catorze municipis. El parc té una tradició agrícola molt important, en part a causa del seu clima benigne, que propicia la producció de cultius com l’horta, els fruiters i altres conreus protegits. La diversitat d’ambients naturals del parc, com els sorrals costaners, els aiguamolls o els boscos de ribera, li afegeix un interès especial, malgrat que la proximitat amb el nucli urbà de la ciutat de Barcelona l’ha transformat profundament.

Masia de Can Comas
Camí de la Ribera, s/n. Apartat de correus 76. 08820 El Prat de Llobregat
Tel. 934 022 428


https://parcs.diba.cat/web/baixllobregat

 

 

       

 

 

Georeferenciació:

interest