caes
Coneguem el nostres parcs

Navegació

Com participar-hi?

 

Per participar al programa, els centres escolars han de fer la petició al seu ajuntament. O bé el mateix ajuntament ofereix als centres escolars la possibilitat de participar al programa. L’ajuntament ha de sol·licitar, mitjançant una instància normalitzada, tant la participació al programa com la petició de subvenció d’una part del transport escolar que caldrà utilitzar per arribar a l’espai natural protegit. L’import restant l’haurà d’assumir el mateix ajuntament. Després es comunicarà als ajuntaments l’import de la subvenció adjudicada.

Entre els mesos de novembre i desembre, es fa la programació dels itineraris pedagògics als espais naturals i es comunica a les escoles participants el dia de la sortida i l’espai natural a visitar.

#language("interest")

Contacte

Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Comte d'Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona

coneguemnostresparcs@diba.cat

Tel. 934 022 420