Com participar?

 

Per participar al programa els centres escolars han de fer la petició al seu ajuntament. O bé el propi ajuntament ofereix als centres escolars la possibilitat de participar al programa. L’ajuntament ha de sol·licitar, mitjançant una instància normalitzada, tant la participació al programa com la petició de subvenció d’una part del transport escolar que caldrà utilitzar per arribar a l’espai natural protegit. L’import restant l’haurà d’assumir el propi ajuntament. Després es comunicarà als ajuntaments l’import de la subvenció adjudicada.

Entre els mesos de novembre i desembre, es fa la programació dels itineraris pedagògics als espais naturals i es comunica a les escoles participants el dia de la sortida i l’espai natural a visitar.

interest