Memòries

 

Les memòries anuals del programa Coneguem els nostres parcs s'elaboren a partir del buidat dels fulls de valoració omplerts en finalitzar cada sessió per part dels educadors/es i del professorat, dels informes presentats pels equips educatius que han realitzat les activitats de la primera i segona fases i del seguiment que s’ha fet des de l’equip de coordinació.

interest