caes
Coneguem el nostres parcs

Navegació

Destinataris

 

El programa s’adreça als escolars de 6è curs d’educació primària i és inclusiu, ja que dóna resposta a totes les necessitats educatives. Per als alumnes amb mobilitat reduïda, s’ofereixen itineraris pedagògics adaptats per facilitar-los la marxa. Per als alumnes invidents o amb problemes de visió, es disposa de recursos educatius de suport que els permeten fer totes les activitats. A més, també està preparat per atendre grups amb altres necessitats educatives especials o amb risc d’exclusió social.

Totalment gratuït

 

Coneguem els nostres parcs és un programa gratuït, subvencionat per la Diputació de Barcelona i pels ajuntaments dels municipis als quals pertanyen les escoles participants. Inclou la formació teòrica en línia a través de la web Coneguem els nostres parcs, el transport en autocar fins a l’espai natural protegit, un itinerari pedagògic guiat per educadors ambientals especialitzats i el material educatiu, també en edició accessible, necessari per fer l’activitat.

#language("interest")

Contacte

Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Comte d'Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona

coneguemnostresparcs@diba.cat

Tel. 934 022 420