caes
Coneguem el nostres parcs

Navegació

Objectius del programa

 

L’objectiu principal del programa és donar a conèixer als alumnes la tasca de conservació i difusió dels espais naturals protegits que realitza l’administració pública que els gestiona, amb la finalitat de conscienciar-los de la importància d’assumir compromisos socials responsables respecte al medi natural que els envolta.

A més, promou l’aprenentatge actiu de l’alumnat mitjançant la identificació i l’estudi de la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural característics dels parcs. Té com a fi estimular l’observació i potenciar la interacció entre els alumnes i el seu entorn per tal de transmetre’ls l’emoció del descobriment i l’estima del nostre patrimoni natural i cultural.

#language("interest")

Contacte

Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona

coneguemnostresparcs@diba.cat
Tel. 934 022 420