CAES

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Presentació

La gestió forestal als parcs naturals inclou un conjunt d'actuacions i accions diverses entre les que destaca la gestió del patrimoni forestal corporatiu (de la Diputació de Barcelona) així com les mesures de foment de la conservació, la millora i l'aprofitament dels recursos forestals.
 
En aquesta web es vol donar a conèixer la tasca activa en gestió forestal que la Diputació de Barcelona desenvolupa en els espais naturals que gestiona.

Vídeo

Aprofitament de la biomassa dels boscos públics

interest