caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Presentació

La gestió forestal als parcs naturals inclou un conjunt d'actuacions i accions diverses entre les quals destaca la gestió del patrimoni forestal corporatiu (de la Diputació de Barcelona), així com les mesures de foment de la conservació, la millora i l'aprofitament dels recursos forestals.

En aquest web es vol donar a conèixer la tasca activa en gestió forestal que la Diputació de Barcelona desenvolupa en els espais naturals que gestiona.

Vídeo

L'aprofitament de la biomassa permet una gestió forestal sostenible

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484