caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Col·laboració amb entitats


Col·laboració amb BOSCAT


BOSCAT o Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals té, entre diferents objectius, recolzar la tasca que realitzen les Associacions de propietaris en els àmbits del planejament i gestió forestal.

Actualment i mitjançant conveni, la Diputació de Barcelona col·labora amb BOSCAT en les diferents tasques de gestió interna, divulgació i formació.

A banda, la Diputació de Barcelona participa de diferents plans de venda conjunta d'aprofitaments forestals promoguts per BOSCAT i per les diferents Associacions de propietaris forestals dins l'àmbit dels Parcs.

#language("interest")